Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Davanje poklona manje vrednosti fizickim licima

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim licima uredjen je odredbama kako Zakona o porezu na dodatu vrednost, tako i Zakona o porezu na dohodak gradjana. Dakle, kada obveznik pdv-a daje poklone manje vrednosti povremeno razlicitim licima-postojećim i potencijalnim poslovnim partnerima, oslobodjen je pdv-a na sve poklone iznosa do 2.000 dinara, pri cemu treba imati u vidu da za reklamni materijal ne postoji ogranicenje. S druge strane, prema Zakonu o porezu na dohodak gradjana, ne obracunava se porez na dohodak gradjana za davanja fizickim licima u iznosu do 12.746 dinara godisnje-po jednom fizickom licu. Za racunovodstvene svrhe, prilikom davanja poklona, potrebno je sastaviti dokument sa naznakom da ne postoji obaveza placanja, koji treba da potpisu svi primaoci poklona.