Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Porodiljsko bolovanje - Izmene

Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren krug zena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rodjenje deteta. Do sada su naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu. Novim zakonom ovo pravo je prosireno na zene koje samostalno obavljaju delatnost, koje su vlasnice  poljoprivrednog gazdinstva i koje su radno angazovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora.

Takodje, jedna od vaznijih izmena podrazumeva i da se naknada za porodiljsko bolovanje isplacuje direktno porodiljama, dok ce roditeljski dodatak za prvo dete iznositi 100.000 dinara koji je do sada iznosio 39.504 dinara mesecno.

Pun mesecni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne moze biti manji od minimalne zarade utvrdjene na dan podnosenja zahteva, ako je kod nadleznog organa evidentirano najmanje sest najnizih osnovica na koje su placeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za lica iz clana 12. ovog zakona, utvrdjuje se na osnovu zbira mesecnih osnovica na koji su placeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpocinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoce.