Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

  Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

  Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

Knjigovodstvo

 

      1. Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih knjiga

             - kupci, dobavljači,

             - osnovna sredstva

             - roba, materijal, gotovi proizvodi

             - lična primanja zaposlenih

             - proizvodnja

 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • završni obračun
 • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove 
 • drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.

      2. Izrada specijalnih bilansa (konsolidovani, deobni, bilansi pripajanja, likvidacioni...)

      3.Finansijska analiza poslovanja - racio analiza

      4. Prijava i odjava radnika  sa upisom staža

      5. Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice,  sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka)

      6. Izrada biznis planova

      7. Konsalting (knjigovodstveni , finansijski, poreski, investicioni...)

      8. Kao i razne druge usluge po želji klijenata.