Vesti i dogadaji

Poreski tretman davanja poklona poslovnim partnerima kao fizickim lici...
Jedna od najznacajnijih novina u zakonu je to da je prosiren k...
arhiva

Lokacija

    Nalazimo se na adresi Španskih boraca 30a/1, 11070 Novi Beograd

    Tel. 011/2456-822, 011/6304-336  

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - IZMENE

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak gradjana

  Od 01.01.2016. godine usvojene su izmene Zakona, a neke od najbitnijih odredbi su:

1) Jedna od važnijih izmena Zakona jeste propisivanje neoporezivog iznosa dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo u iznosu od 50 evra, a za sluzbena putovanja u zemlji u iznosu od 2.168,00 dinara.

2) značajno je i propisivanje neoporezivog iznosa od 12.000,00 dinara kod novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, što će se primenjivati i kod poklona koji imaju karakter reprezentacije odnosno reklame i propagande.

3) Uvodi se nova poreska olakšica za zapošljavanje koju će moći da koriste samo mala i mikro pravna lica, odnosno preduzetnici, čija suština je pravo na povraćaj 75% poreza i doprinosa u slučaju zapošljavanja najmanje dva nova lica. (član 8) 

4) U oblasti poreza na zarade, značajna izmena izvršena je u pogledu određivanja poreske osnovice u slučaju lica upućenih na rad u inostranstvo (to više neće biti stvarno isplaćen iznos, već iznos zarade koji bi radnik ostvario kad abi radio u Srbiji na istim ili sličnim poslovima).

 Više o svim ovim a i ostalim izmenama na sledećem linku:

 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2015/3446-15%20lat.pdf